Dinamik UPS

 

Genel Özellikler:
 
Kısa süreli şebeke problemleri ve uzun süreli kesinti lere karşı tümleşik, yüksek güvenlikli ve uzun ömürlü çözüm için dinamik kesinti siz güç kaynakları Hitzinger kalitesiyle sunulmaktadır. Dizel Jeneratör ve Stati k KGK çözümüne gerek kalmayacak şekilde tek bir sistem ile enerji sürekliliği ve kalitesinin önemli olduğu; telekomünikasyon merkezleri, bilgi işlem üsleri, hassas üreti m tesisleri, hastaneler, havaalanları ve benzeri yüksek güçteki birçok yerde ideal çözümü sunmaktadır.
 
Diğer Özellikler:
 
2.500 kVA ya kadar tek sistem gerekti ğinde 11 sistem paralel çalışabilme
Orta gerilimden sisteme doğrudan giriş yapabilme (11 kV kadar)
Aşırı yüke karşı dayanıklı çözüm %96 ya varabilen sistem verimi.
Giriş güç faktörü düzeltme sayesinde (>%98) (Kompanzasyonda tasarruf)
Düşük arıza oranı ve bakım giderleri.
 
Volanlı sistem 1500 devirde alternatörle aynı şaft ta dönen büyük bir kütlenin hareket enerjisinden faydalanarak jeneratör çalışına kadar elektrik üreten bir sistemdir, kineti k modül daha kompleks bir yapıya sahipti r, iç ve dış rotordan oluşmaktadır. Sincap kafesli dış rotor ortalama 2700 devirle iç rotorla aynı şaft ta dönmektedir. İç rotorda DC sargılar bulunmaktadır ve 1500 devirle dönen yüksek performanslı Hitzinger senkron alternatöre bağlanmıştır.
 
Elektrik kesintisi olduğu takdirde iç rotorun manyeti k alanı frenleme yapar bu şekilde elektronik kontrol sistemi ile dış rotor senkron alternatörün devrinin 1500 rpm’de kalmasını sağlar. Elektrik kesildiği anda dizel çalışmaya başlar ve en fazla 3 sn. içinde 1500 devire ulaşır ve senkron alternatörle dizel manyetik kavrama mekanizması ile akuple olur bu şekilde Dinamik UPS elektrik gelene kadar çalışmaya devam eder. Elektrik gelince dizel kapanır ve sistem tekrardan alternatör ve kineti k modülden çalışmaya devam ederek yükü kesinti siz olarak çalıştırır. 
 
Hitzinger 1946 yılında Linz Avusturya’da kurulmuş ve üreti me alternatör ile başlamıştı r, 1955 den sonra volan ve kinetik modül teknolojisini kullanarak dizel jeneratörlü dinamik UPS’i üretmiştir.
 
Başlıca uygulama alanları:
 
Hava Meydanları,
Petrokimya,
Hastaneler,
Stadlar,
Data center’lar (veri ileti şim merkezleri)
Plasti k Sanayi, vb. gibi çok büyük güçlerde makineler
Enerji Üreti m Merkezleri,
Döküm ve haddehane Makineleri.
Endüstriyel Otomasyon Merkezleri kullanan ve elektrik kesintisinde ciddi iş zaman kayıpları yaşayan büyük güçlerde makine parkurlarının ihti yacının tümünü Dinamik UPS’ler karşılamaktadır.
 
365 gün 24 saat teknik servis desteği;
 
İnternet üzerinden dünyanın her yerinden Dinamik UPS’i izleyebilir ve olay hafı za kayıtlarını tutabilir bir problem anında cep telefonunuza mesaj veya e-mail alabilirsiniz. Fabrika otomasyon scada merkezinden modbus, Canbus, RS 232-485 portlarını kullanarak dahili ve harici haberleşme yapabilir, ayrıca 7x24 desteğimizle dünyanın her yerinde hızlı servis alabilirsiniz.
 
İki farklı Hitzinger dinamik KGK seçeneği:
 
NBDD Sistem Şebeke - Dizel geçişlerinde %5 ‘ten küçük frekans düşmesi (47,5 Hz’e kadar) sorun olmayan durumlarda kullanılabilecek “Volanlı” tip Dinamik KGK dır. Enerji depolama, kineti k olarak volanla sağlanır. NBDK Sistemi:Enerji depolama için “Volan” yerine kısaca “Kineti k Modül” olarak adlandırılan daha kompleks bir yapı kullanılır. Şebeke - Dizel geçişlerinde %1 ‘den fazla frekans düşmesi olmaz. (49,5 Hz’e kadar)
 
Avantajları:
 
Verim ve üstünlükleri ; Hitzinger Dinamik UPS, Stati k 6-12 Darbeli ve IGBT Redresörlü Stati k UPS lere göre daha verimlidir, 6 darbeli doğrultuculu UPS’in verimi %92, 12 darbeli doğrultuculu UPS’in verimi %90 ve IGBT Redresörlü UPS’de ise %94dür, Dinamik UPS’de ise verim %95’ten büyüktür, dolayısı ile elektrik harcamasında daha düşük sarfi yat olmaktadır.
 
Harmonik fi ltreye ihti yaç yoktur:
 
Hitzinger Dinamik UPS girişindeki harmonikler, THD %3’ün altı nda olduğundan harmonik fi ltre panosu için yatı rım ve işletme maliyeti olmayacaktır.
 
Kompanzasyon sistemine ihti yaç yoktur:
 
Hitzinger Dinamik UPS’in giriş güç faktörü 1 olduğundan ve direk trafo merkezi çıkışına bağlanacağından ve bağlandığı yüklerin reakti f ihti yacını senkron makine karşıladığından ayrıca bir kompanzasyon panosu ve kondansatör maliyeti olmayacaktı r. Demerajlı ve kısa devre akımlara dayanıklıdır ; Stati k UPS’ler gibi inverterden beslenmediği için, 200 ms’lik periyotlar boyunca 10 defa nominal kısa devre akımına karşı dayanabilmektedir, tüm yükler alternatör üzerinden beslediğinden demerajlı yüklerde sorunsuz çalışabilmektedir.
 
Akü yatı rımı ve değişim ihti yacı yoktur:
 
Hitzinger Dinamik UPS’de elektrik kesinti sinde enerji kineti k modül daha sonra dizelden sağlandığından aküye ihti yaç yoktur böylece akü yatı rım maliyeti ve her 3-5 yıl içinde akü değişim maliyeti olmayacaktır.
 
Klimaya İhti yaç Yoktur:
 
Dinamik UPS’de akü ve yarı iletken (Tristör, IGBT, Kondansatör) gibi malzemeler kullanılmadığından klima ihti yacı yoktur. Dinamik UPS’in ömrü 30-50 yıl düşünüldüğünde uzun yıllar boyunca soğutma için elektrik maliyeti olmayacaktır.

Dinamik UPS Çalışma Prensibini izlemek için tıklayınız.