ENDÜSTRİYEL VE TELEKOM TİPİ REDRESÖRLER

ENDÜSTRİYEL VE TELEKOM TİPİ REDRESÖRLER

 

Sabit akü sistemleri için elektrik güç kaynakları:
 
BENNING yağ ve gaz sanayisi, petrokimya endüstrisi, geleneksel elektrik santralleri ve nükleer santraller, enerji tedarik şirketleri, ayrıca havaalanları ve başka endüstriyel kullanım için geniş bir AC ve DC elektrik güç kaynakları yelpazesi üretmektedir.
 
Akü destekli elektrik güç kaynakları, günün her saatinde güvenlik sağlamaktadır. Raylardaki ve demiryolu geçitlerindeki sinyalizasyon sistemleri, ayrıca güzergâh deneti mleri, şebeke arızalarında bile elektriksiz kalmamalıdır.
 
Kriti k uygulamalar için sürekli güvenlik:
 
Enerji santrali alanında, örn. Elektronik kumandalar, ileti şim sistemleri vs. gibi çok sayıda önemli tüketi ci akü destekli elektrik güç kaynakları üzerinden, elektrik kesinti sine karşı emniyete alınmaktadır.
 
Hava trafi ğindeki güvenlik için telsiz ve radar sistemlerinin, iniş pisti aydınlatmasının ve havaalanındaki diğer güvenlik terti batlarının kesinti siz beslenmesi çok büyük önem taşımaktadır.
 
Telekom ti pi elektrik güç kaynakları:
 
Günümüz telekomünikasyon teknolojisi, tüm alanlarda her an çalışır ve güvenilir elektrik güç kaynakları gerekti rmektedir.
 
BENNING, dünya çapında birçok mobil ve sabit telefon işletmesine akü destekli AC ve DC elektrik güç kaynakları teslim etmektedir.
 
Telekom elektrik güç kaynaklarının kurulumunun temelini, anahtarlanmış ekleme teknolojisine sahip güç modülleri oluşturur. Paralel devreleme sayesinde birkaç bin ampere kadar sistemler kurulabilmektedir.
 
En son devreleme teknolojileri ve en son modern yapı elemanları, kullanılan güç modüllerinin son derece kompakt tasarımımın ve yüksek etki derecesinin temelini oluşturur.
 
Bakım ve onarım, reprodüksiyon ve teşhis:
 
Elektrikli makinelerin onarımı 70 yılı aşkın zamandır şirketi n önemli hizmet alanları arasındadır. Salt onarım yapan bölüm, günümüzde en yüksek kalite seviyesinde faaliyet gösteren bir elektrikli makine servisi haline gelmiştir. Komşu ülkelerdeki şanti yelerde de montaj ve revizyon çalışmaları yapıldığından müşteri portföyü Almanya sınırlarının çok ötesine uzanıyor.