Online Alışveriş Mağazamız açılmıştır !
Markete Git

Haziran 2019, E-Bülten

                                                                                               

 

E-Bülten Haziran 2019

 

Günümüzde geçerliliğini koruyan farklı UPS teknolojilerinin gelişim süreçleri, özellikle doğrultma ve çevirme tekniklerinde büyük aşamalar kaydedilmesini sağlayan yeni teknolojilerin gelişimi ile de doğrudan ilişkilidir. Son dönemlerde IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) teknolojisinde sağlanan yeni gelişmeler, UPS ler açısından önemli teknik atılımları da beraberinde getirmiştir. 
Daha yüksek akım kapasiteli IGBT' lerin ve IIP (Intelligent Integrated Packs) IGBT modüllerinin geliştirilmesi daha güçlü, daha verimli evirici ve doğrultucuların daha küçük boyutlarda üretilebilmesine imkan sağlamıştır. UPS' lerin kontrol sistemlerinde de, daha gelişmiş mikroişlemcilerin ve DSP' lerin kullanımının yaygınlaşması, basit LED göstergelerin yerini grafik tabanlı LCD ekranların ve gelişmiş denetim yazılımlarının alması, UPS kavramını oldukça farklı boyutlara taşımıştır. Tüm bu teknik gelişmeleri farklı şekillerde bünyelerine taşıyan ve kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkan UPS teknolojilerinin, genelde iki farklı temel prensip doğrultusunda gelişim gösterdiği söylenebilir. Enerjinin kinetik olarak depolanmasını ve kesinti sırasında dinamik bir düzenekle yüklere aktarılmasını esas alan Dinamik UPS teknolojileri, günümüzde de özellikle büyük yükler açısında cazip bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Daha yaygın uygulama alanı olan elektronik ağırlıklı statik UPS teknolojilerinde ise, kesinti sırasında kullanılacak enerji, statik doğrultucular aracılığıyla akülere depolanır ve yine statik çeviriciler aracılığı ile yüklere aktarılır. Düşük güçlerden itibaren çok geniş bir güç aralığında kullanım imkanı olan Statik UPS teknolojileri de, besleme teknikleri ve yük bağlantı prensipleri açısından kendi içinde farklı uygulama yöntemlerini içerir. Bu yöntemlerin en güncel ve en yaygın kullanım şekilleri ise "Line Interaktif" ve "On-line" sistemlerdir. 

 

    Bir Dinamik UPS sisteminin temel elemanları.

     1) Dizel Motor      3) Elekromanyetik Kavrama      6) Senkron Motor/Alternatör       4) Volan  

 

Dinamik UPS’ lerin en önemli ayırt edici özelliği, kesinti sırasında kullanılacak enerjiyi depolama ve çıkışa aktarma işlemlerini dinamik yöntemle gerçekleştirmesidir. Bu temel prensibi esas alan üreticilerin her biri, kendi sistemlerinde diğerlerine göre oldukça farklı yöntem ve donanımlar kullandığından, mevcut dinamik UPS’ leri teknik açıdan sistematik şekilde sınıflandırabilmek oldukça zordur. Ancak en yaygın ve en bilinen uygulama şekli, enerjinin genellikle VOLAN olarak tabir edilen mekanizmalarla kinetik olarak depolanması ve yine dinamik olarak bir alternatör aracılığıyla yüke aktarılmasıdır. Dinamik UPS ler, çok büyük yüklere ve çok kısa süreli kesintilere yönelik olarak tasarlandıkları için, genellikle dizel bir motor ile birlikte projelendirilirler. Çoğu kez de Dizel Jeneratör, Dinamik UPS in bir parçası olarak, sistemle birlikte bir bütün olarak kullanıma sunulur. 

 

 

Denizli bayimizi ziyaret edip bölgede teknoloji ve enerji alanındaki yatırımlar ve işbirliklerine yer verdik. Denizli ve bölge illerinde ürünlerimizi, çözümlerimizi hızla yaymaya devam ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

Eskişehir bayimizi ziyaret ettik. Eskişehir bölgemizde teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip edip bölgedeki yapılan inovasyon çalışmalarında ortak işbirlikleri yapmak için gayret gösteriyoruz.

 

 

İtalya’ da gerçekleştirilen distribütörü olduğumuz Ortea eğitimine katılarak sertifikalarımızı aldık.

 

Ortea dünya da ilk özelliklerde yer alan Sag Protection IGBT teknolojisi ile akıllı kapasitörlü 3 MS Voltaj çökme düzeltme hızına sahip ürünümüze ait tüm dünya da enerji çökmelerine karşı çözüm sunmaktadır.

Detay bilgi için kataloğumuza tıklayabilirsiniz.

 

 

Fransız dili altyapısı ile büyüyen Franco Afrika ülkelerine ürünlerimiz markalarımız çözümlerimizi hızla yaymaya devam ediyoruz. 20 yılı aşkın tecrübeli Ar-Ge ve proje üretim ekibimizle bilgi birikimimizi tüm dünya ülkelerine hızla yaymaya ve dünya ülkeleri ile karşılıklı işbirlikleri yapmaya devam ediyoruz.

5A-100A Muhtelif akım değerlerinde Redresörlerimizin Yerli Malı belgesi

 

 

 

Power Elektronik A.Ş 20. yılında AR-GE Merkezi olma hakkına sahip olmuştur.

Savunma sanayi ve yurtdışı birçok ülkelerde işbirlikleri ile özel ürünler farklı projelere nitelikli ürün çözümleri sunan dünyada sayılı firmalar arasına girmeyi başarmıştır.

 

Power Elektronik A.Ş has become the R & D Center in its 20th year. Specialized in defense industry and cooperation in many countries abroad, special products have managed to be among the few companies in the world offering qualified product solutions to different projects.