Online Alışveriş Mağazamız açılmıştır !
Markete Git

Kasım 2020, E-Bülten

                                                                                               

 

E-Bülten Kasım 2020, E-Bülten

 

BMS Akü izleme sistemlerimizi tüm endüstriyel projelerde hızla kullanmaya müşterilerimizin parasını korumaya ve para kazandırmaya mühendislik çözümleri sunmaya devam ediyoruz.

We continue to use our battery management System (BMS) quickly in all industrial projects to protect our customers' money and provide them with engineering solutions.

 

 

 

Power marka On-Line Double Conversion %25 Voltaj Regülasyonu yapan çıkış Thdv %<1 UPS Kesintisiz Güç Kaynaklarımız tüm kritik uygulamalar laboratuvarlarda 22 yıldır olduğumuz gibi tercih edilmektedir. Firmamız Türkiyede olduğu gibi Tüm dünyada beğeni ile ürünleri kalitesi ile fark yaratmaya kazanç sağlamaya devam etmektedir.

Power brand On-Line Double Conversion, 25% Voltage Regulation, output THD <1% UPS Uninterruptible Power Supplies are preferred in all critical applications as we have been in laboratories for 22 years. Our company continues to generate revenue to make a difference to the quality of products all over the world with admiration as in Turkey.

 

 

 

 

 

 

 

Modular UPS' lerimiz Online satış sitemizde !!! PWR Model 30-50-75 kVA modüllerle, sökülüp takılabilir, giriş güç faktörü 0.99, çıkış güç faktörü 1, verim %96'nın üzerinde, 60-80-240-300-600-900 kasa seçenekleri ve diğer birçok avantaj seçenekleri ile sizlerle.. Daha detaylı bilgi edinmek ve online satın almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. https://www.powerelektronik.shop/

Our Modular UPS's on our online sales site !!!

With PWR Model 30-50-75 kVA modules, it is removable and mountable, input power factor 0.99, output power factor 1, efficiency over 96%, 60-80-240 300-600-900 frame options and many other advantages.

You can click on the below link to get more detailed information and to buy online.

https://www.powerelektronik.shop/

 

 

Alman malı Benning marka Modular UPS Kataloğumuzu incelemek için tıklayınız. Birçok uygulamalarda olduğu gibi endüstriyel tesislerde Benning marka ürünlerimizle çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Click here to view our German made Benning brand Modular UPS catalog. In industrial facilities as in many applications we continue to offer solutions with our Benning brand products.

 

Ultrasonik Güç Kaynağı seti online satış sitemize girmiştir. Sipariş için lütfen tıklayınız. 15-20-30-35-40 kHz uygulamalarda titreşim tekniği ile yapıştırma birleştirme işleri için yapılan arge çalışmamızla tüm dünyaya beğeni ile ürünümüzü sunmaya devam ediyoruz. https://lnkd.in/d8QhC7i

Ultrasonic Power Supply set has entered our online sales site. Please click to order. We continue to offer our product with appreciation to the whole world with our R&D work for bonding joining with vibration technique in 15-20-30-35-40 kHz applications. https://lnkd.in/d8QhC7i

 

 

 

SAG-SWELL nedir ?

Elektrikli ve elektronik ekipman, belirli bir voltajda çalışacak şekilde derecelendirilmiştir. Anlık Voltaj düşüşleri SAG, Anlık Voltaj yükselmeleri-SWELL ve geçici akımlar endüstriyel kontrollerde sorunlara neden olabilir.Bilgisayarlar, Otomasyon,motor kontrol gibi ekipmanlara. SWELL genellikle ekipmana SAG’ den daha fazla zarar verir ancak her ikisi de endüstriyel ekipmana zarar verebilir ve kesintilere, arızalara ve diğer güç kalitesi sorunlarına neden olabilir.

 

What is SAG-SWELL?

Electrical and electronic equipment is rated to operate at a specified voltage. Instantaneous Voltage drops SAG, Instantaneous Voltage spikes-SWELL and transient currents can cause problems in industrial controls. Equipment such as computers, automation, motor control. SWELL often damages equipment more than SAG, but both can damage industrial equipment and cause outages, malfunctions and other power quality issues.

 

 

 

 

 

POWER ELEKTRONİK olarak 7/24 Servis Hizmeti Sunuyoruz !!

POWER ELEKTRONİK deneyimli ve eğitimli kadrosu ile 365 gün 7 / 24 saat müşterilerine hizmet sunmaktadır.

POWER ELEKTRONİK müşteri memnuniyetini kendisine amaç edinmiştir. Bu sebeple müşterilerinin enerji problemlerini çözmek ve sahip olduğu bilgi birikimini müşterileri ile paylaşmak, POWER ELEKTRONİK' in temel çalışma ilkeleri olmuştur.

Dünya çapında hızla gelişen teknolojinin günlük hayatımıza girmesiyle birlikte enerji; ciddi bir sorun olarak hayatımızda yer almaya başlamıştır. Türkiye enerji sorununu enerji yatırımlarının zamanında ve yeterince yapılmaması sebebiyle gittikçe daha yoğun hissetmektedir. Enerji sorunu, günlük hayatımıza en çok elektrik kesintisi şeklinde kendini hissettirmektedir. Kullandığımız ileri teknoloji ürünü cihazlar ise şebekede oluşan parazit, bozulma ve dengesizlikler yüzünden sürekli sorunlar çıkartmaktadır.

POWER ELEKTRONİK Teknik Hizmet Departmanı genç, dinamik, eğitimli kadrosu ile müşteri beklentilerini ve sınırsız müşteri memnuniyetini karşılamak üzere 365 gün / 24 saat talep edilecek her türlü servisi müşterilerine sağlamaktadır.  

As POWER ELEKTRONİK, We Offer 7/24 Service !!

POWER ELEKTRONIK provides service to its customers 24/7, 365 days a year with its experienced and trained staff.

POWER ELEKTRONİK has aimed customer satisfaction. For this reason, solving the energy problems of its customers and sharing its knowledge with its customers have been the basic working principles of POWER ELEKTRONİK.

Energy has begun to take place in our lives as a serious problem with the introduction of rapidly developing technology in the world. Turkey's energy investments in time and energy issues are due to be felt more intensely enough. The energy problem makes itself felt in our daily life mostly as a power outage. The high-tech devices we use, on the other hand, constantly cause problems due to interference, deterioration and imbalances in the network.

POWER ELEKTRONİK Technical Service Department provides all kinds of services that will be requested 365 days / 24 hours to meet customer expectations and unlimited customer satisfaction with its young, dynamic and educated staff.

 

 

Kalite Belgelerimiz;

Power Elektronik & Power Solar olarak kalite belgelerine önem veriyoruz. Tüm ürünler için yerli malı belgesi alıp sürekli gelişim ilkesi ile ürün portföyünü sürekli  zenginleştirmekteyiz.

Kuruluşumuz ayrıca çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almayı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirmeyi, yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uymayı,hammadde  enerji ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlamayı, atıklarını azaltmayı, bunun için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği  yönetim sisteminin devamlılığını ve sürekli gelişmesini sağlamayı kendisine ilke edinmiştir.

http://www.powerelektronik.com/kalite-belgelerimiz

 

Quality Certificates;

As Power Elektronik & Power Solar, we attach importance to quality certificates. We are constantly enriching the product portfolio with the principle of continuous improvement by obtaining domestic goods certificate for all products.

Kuruluşumuz ayrıca çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleri kontrol etmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirmeyi, güncel yasa ve yönetmeliklere uymayı, enerji ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlamayı, israfı azaltmayı, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin devamlılığını ve sürekli gelişimini sağlamayı ilke edinmiştir.

http://www.powerelektronik.com/kalite-belgelerimiz