Online Alışveriş Mağazamız açılmıştır !
Markete Git

Mart 2019,E-Bülten

                                                                                               

 

E-Bülten Mart 2019

Teknik ve AR-GE Ekibimizle birlikte yeni tasarlanan Redresör cihazları hızla üretilmeye devam ediyor..

Our technical and R & D team and newly designed Rectifier devices are being produced rapidly.

 

 

 

 

 

 

 

Power Elektronik A.Ş 20. yılında AR-GE Merkezi olma hakkına sahip olmuştur.

Savunma sanayi ve yurtdışı birçok ülkelerde işbirlikleri ile özel ürünler farklı projelere nitelikli ürün çözümleri sunan dünyada sayılı firmalar arasına girmeyi başarmıştır.

 

Power Elektronik A.Ş has become the R & D Center in its 20th year. Specialized in defense industry and cooperation in many countries abroad, special products have managed to be among the few companies in the world offering qualified product solutions to different projects.

 

 

Bitlis Adilcevaz Cevizlibağ Projemiz/ Bitlis Adilcevaz Cevizlibağ Project

Toplam 1500kWe/1638kWp   Total 1500kWe / 1638kWp

*6300adet /  6300 pieces

265W Polykristal Güneş Panel / 265W Polycrystalline Solar Panel

*60 adet 25kW İnverter / 60 pcs 25kW Inverter

*2 Adet Trafo Merkezi ve 1 adet Dağıtım Merkezi / 2 Units Transformer Center and 1 Distribution Center

*45kM UV Dayanımlı DC Kablo / 45 kM UV Resistant DC Cable

*3 kM AG Kablo  / 3 kM AG Cable

*2 kM OG Kablo / 2 kM OG Cable

*1.5kM ENH / 1.5kM ENH

 

 

 

PWR-SAWT Dikey tip rüzgar türbini; rüzgar gücüyle dönebilen mekanizma yardımıyla kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir yapıdır.

Dikey türbin bir dikey ana rotor şaftına sahiptir. Bu sayede rüzgar yönünün sürekli değişmesi çalışmasını etkilemez.

Kurulduğu yerde zeminde az yer kaplar, bina çatılarına, direk tepelerine rahatlıkla kurulabilir.

Rulman yapısının dikey türbinin alt kısmında olması kolayca bakım yapma imkanı sağlar.

 

PWR-SAWT Vertical type wind turbine; It is a structure that converts kinetic energy to electrical energy by means of a mechanism that can rotate with wind power.

The vertical turbine has a vertical main rotor shaft. In this way, the continuous change of the wind direction does not affect the operation.

It can be installed easily on the roofs of the building, on the hillsides.

The bearing structure at the bottom of the vertical turbine provides easy maintenance.

 

 

 

TEDAŞ MLZ redresör akü grubu şartnamesine %100 uyan ilk ve tek firma olmaya devam ediyoruz. Tüm TEDAŞ - EDAŞ Dağıtım şirketleri müşterilerimizi firmamıza AR-GE ve üretimimizi gezdirmeye davet ediyor ve test mühendisimiz eşliğinde ürünlerimizin teknik üstünlüklerini avantajlarını şartnameye madde madde uyduklarımızı %100 yüklerde ve %110-%125-%150-%200 gibi aşırı akım yük vererek ve 2kV yüksek enerji ve kısa devre yaparak on binlerce yurt içi ve yurt dışı tüm eski üretimimize yeni AR-GE çalışmalarımızla ve tüm altyapı haberleşme Scada otomasyon alarm kontakları ve endüstri 4.0 desteği ile tüm dünyaya en iyi en üstün özellikleri sunmaya devam edeceğiz. Bu ürünleri tercih eden tüm kaliteyi ön planda tutan dağıtım şirketlerimize başta SIEMENS, ABB, SCHNEİDER, GE, ANDRİTZ vb. Dünya firmalarımıza çok teşekkür eder uzun yıllar birlikte çalışmayı arzu ederiz. Bu vesile ile ürünün AR-GE ve üretim test faaliyetleri üretiminde desteğini esirgemeyen tüm Power Elektronik A.Ş ve TÜBİTAK- TEYDEB destekleri için ilgili kurumlarımıza hocalarımıza da ayrıca teşekkür ederiz.

We continue to be the first and only 100% company in the TEDAŞ MLZ rectifier battery group specification. All TEDAŞ - EDAŞ Distribution companies are inviting our customers to tour our R & D and production with our company and our test engineer offers the advantages of the technical advantages of our products to 100% loads and 100% loads and we are offering overload current as% 110-% 125-% 150-% 200 and 2kV With high energy and short circuit, we will continue to offer the best features to the whole world with our new R & D works for all our domestic and foreign domestic and overseas production and all infrastructure communication Scada automation alarm contacts and industry 4.0 support. These companies, which prefer all the quality of our distribution companies in the foreground primarily SIEMENS, ABB, SCHNEIDER, GE, ANDRİTZ and so on. We would like to thank our companies and wish to work together for many years. We would like to take this opportunity to thank our teachers for all the support of the Power Electronics Inc. and TÜBİTAK-TEYDEB for the support of the product in the production of R & D and production test activities.

 

 

TEİAŞ DC UPS akü grubu redresör ürünlerimiz tüm dünyaca beğenilmeye hızla devam ediyor. Başlıca TSE, EMC, LVD, ISO, CE vb. belge ve dokümantasyonlar altında üretilen dizayn edilen ürünlerimiz her geçen gün kalitesi ve müşterisini artırmaya devam ediyor.

Teknik şartnameye %100 uygunluğu ile dikkat çeken ürünlerimiz modellerimiz ayrıca rakip ve ülkemiz enerji altyapısını güçlendirmeye ve ülkemizde yapılan tüm büyük projelerin başında enerji altyapı iletim ITM projeleri ve substation indirme merkezlerinin önemli  güvenilir parçası olmaya hızlıca devam etmektedir. Bu ürünlerimizle ayrıca Amerika’dan Asya’ya Güney Afrika’dan Rusya’ya Avrupa’dan Doğu ülkelerimize kadar tüm iletim hatlarında teknik çözüm ortağı ve söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen başlıca TÜBİTAK-TEYDEB başkanımıza ve ilgili üniversitedeki hocalarımıza Power Elektronik AR-GE üretim test ve satış proje mühendislerimize teşekkür eder, nice yıllar birlik beraberlik içinde dijital çağa ayak uydurmaya devam etmeyi temenni ederiz.

 

TEİAŞ DC UPS battery group rectifier products are continuing to be appreciated all over the world. Mainly TSE, EMC, LVD, ISO, CE etc. Our products are produced under the documents and documentation continues to increase the quality and customer quality every day.

Our products which attract attention with 100% conformity to the technical specifications are also continuing to strengthen our competitors and our country's energy infrastructure and to be an important reliable part of energy infrastructure transmission ITM projects and substation download centers at the beginning of all major projects made in our country. With these products, we will continue to have a technical solution partner and voice in all transmission lines from America to Asia to South Africa and Russia to Europe. We would like to thank our TÜBİTAK-TEYDEB chairman and our project instructors at the related university for their support to us. We wish to continue to keep up with the digital age for many years together.

ÇAN ODAŞ  projemiz 2. yılında 340 MWh kömür santralında Power Elektronik endüstriyel 2*300 kVA 12 pulse giriş çıkış by-pass izolasyon trafolu ve 2*450 A 220 VDC 12 pulse endüstriyel redresörler inverterler konverterler, sts ve endüstriyel Ni-Cd aküler kullandık bu ve buna benzer 20’nin üzerinde yurt içi ve yurtdışında projeler yapıp teslim ettik yapmaya devam edeceğiz. Power Elektronik & Power Solar Energy tüm dünyada genişlemeye hızla devam ediyor.

 

ÇAN ODAŞ project in the 2nd year 340 MWh coal power plant Power Electronic industrial 2 * 300 kVA 12 pulse input output by-pass isolation transformer and 2 * 450 A 220 VDC 12 pulse industrial rectifiers inverters converters, sts and industrial Ni-Cd batteries have used this and we will continue to make projects in more than 20 domestic and abroad projects. Power Electronics & Power Solar Energy continues to expand all over the world.