STATIC TRANSFER SWITCH

STATIC TRANSFER SWITCH

 

Genel Özellikler:
 
İki AC kaynağı arasında kesinti siz anahtarlama
1 faz ve 3 faz topolojisi
Tam DSP (Digital Signal Process) kontrol mantı ğı
Senkron ve Asenkron kaynakları arasında geçiş
Giriş çıkış için kaynak seçimi.
Aşırı yük koruması
Hızlı Tepki için tanı geçiş süresi.
Otomati k ve manuel transfer
Sıcak takas güç devresi
Uzaktan kumanda ve izleme
Gelişmiş ileti şim seçenekleri
LCD ekran ve klâvye
LCD panel üzerinden dil seçimi
Ayarlanabilir çalışma parametreleri
Sesli alârm
Yüksek verim
Şifre korumalı menü yapısı / tüm parametreleri ayarlanabilir